Aero

Vui lòng đợi...

Quên, thay đổi mật khẩu.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu:

o Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại http://id.adnx.vn/

o Bước 2: Chọn tài khoản > đổi mật khẩu cấp 1 và nhập theo các bước.

Nếu tài khoản có bật bảo mật 2 lớp Google authenticator bạn cần mở apps để nhận mã xác thực và nhập vào sau đó thao tác tiếp.

o Bước 3: Chọn thay đổi mật khẩu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: Nếu không thể đăng nhập tài khoản sau khi thay đổi mật khẩu, vui lòng kiểm tra phím Capslock, xóa lịch sử duyệt Web và đăng nhập lại.

- Quên, mất mật khẩu:

Nếu bạn đăng nhập vào game, trang chủ của ADNX và nhận được thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng", có thể những thông tin bạn nhập là chưa đúng. Trong trường hợp bạn đã thử kiểm tra lại tên tài khoản và thử lại nhiều lần nhưng vẫn gặp cùng một thông báo thì tài khoản của bạn đã bị thay đổi mật khẩu hoặc bạn đã không nhớ được mật khẩu của tài khoản ADNX. Thao tác lấy lại mật khẩu:

o Bước 1: Truy cập http://id.adnx.vn/

o Bước 2: Chọn quên mật khẩu và nhập đúng thông tin tên tài khoản, email mà bạn đã đăng ký

o Bước 3: Đăng nhập mail và thao tác theo chỉ dẫn để lấy lại mật khẩu

Yêu cầu: Tài khoản đã xác thực email và email hiện hoạt động bình thường.

 

Bạn không tìm thấy trợ giúp phù hợp ?
Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi để nhận được sự trợ giúp

 Gửi phiếu hỗ trợ